Sunday, 3 January 2010

Matsuo Hayato - Hellsing Ova Series; Black Dog


Japan
2008


01. Song of DEMETER
02. TARGET INSIGHT
03. Hakushaku Tatsu!
04. Kuro Inu to Mukade no Koushin
05. Sen no Kima Man no Hitomi
06. EMIA
07. Inu no Koku
08. Shishuu Kaze to Chi Shibuki
09. Badrick
10. Inu no Kuso
11. Shotgun Circus
12. Makai Kyoukai Sen
13. Hyaku Yorozu Hatsudan
14. Cromwell
15. Die Fledermaus
16. SHINOBIASHI SASURIASHI
17. Gradus vita

No comments: